Najważniejsze znaczenie ma dla nas bezpieczeństwo naszych instalacji.
Wszyscy pracownicy w naszej firmie posiadają niezbędne uprawnienia i umiejętności konieczne do wykonywania zleconej im pracy.
Każdy elektryk posiada uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji, konserwacji i montażu.
Osoby kierujące pracami posiadają uprawnienia SEP w zakresie Dozoru.
Pomiary elektryczne wykonywane są wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.
Gwarantujemy bezpieczeństwo i niezawodność, każdej wykonanej przez nas instalacji.